👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی

چیکده این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های

مشخصات فایل

تعداد صفحات

32

حجم

0/38 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی

چیکده 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

اهمیت موضوع. 4

فرضیه 5

متغییرها 5

مفاهیم اساسی : 8

اهداف صورتهای مالی: 8

اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد. 8

الف- ترزنامه: 9

ب- صورت سود وزیان: 9

ج- صورت های جریان نقدی. 9

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی. 10

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی : 11

مفاهیم و تعریف وجوه نقد 12

مزایای صورت جریانهای نقدی : 12

ماهیت صورت جریانهای نقدی. 13

فعالیتهای عملیاتی : 13

فعالیتهای تامین مالی. 14

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی : 14

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: 15

نسبتهای مالی : 15

سوابق موضوع تحقیق. 16

سوابق موضوع در خارج از کشور 16

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام: 17

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد: 17

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی. 18

نتایج تحقیق نشان می دهد که : 18

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی: 19

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی : 19

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی: 21

روش تحقیق. 24

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات : 25

چگونگی گرد آوری اطلاعات : 25

.اطلاعات مورد نیاز: 25

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است: 25

اندازه گیری متغیرها 26

منابع: 32

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کامل مجتمع اداری دارای سینما و هتل پاورپوینت بررسی سقف های سبک پاورپوینت تصمیم گیری در مدیریت سازمانی پاورپوینت ارزشهای از یاد رفته معماری ایران در بهینه سازی مصرف انرژی پاورپوینت انواع روشهای جوشکاری خطوط ریل راه آهن