👈 فروشگاه فایل 👉

پروژة SSADM

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژة SSADM

مقدمهدر این پروژه ما سیستم فروشگاه زنجیزه ای رفاه را مورد بحث قرار می دهیم بطور كلی این فروشگاه شامل یك سالن بزرگ فروش و یك انبار است و هر روزه خریداران زیادی برای خرید به این فروشگاه می آید و سیستم مورد استفاده در این فروشگاه سیستم دستی است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

41

حجم

0/30 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

پروژة SSADM

مقدمه 4

«پرسشنامه كارمندان» 7

«پرسشنامه مدیران» 8

تحلیل نیازمندیها 9

شرح نیازمندیها 14

شرح منطق سیستم 16

فصل اول : مقدمه 17

2- مقدمه 17

فصل دوم : شناخت سیستم موجود 18

3- شرح و وضعیت سیستم موجود 18

4- شرح فعالیت افراد و امكانات موجود 18

5- مشكلات و نیازمندیهای سیستم موجود 19

فصل سوم : امكان سنجی 20

6- راه حل و چگونگی روش پیشنهادی 20

7- معایت و محاسن سیستم جدید 21

9-CPM و نمودار DFD سیستم 22

نمودار   CPM 22

نمودارهای DFD 23

10- شرح ورودیهای سیستم 24

10- شرح ورودیهای سیستم 24

11- شرح خروجیهای سیستم 24

12-منوهای اصلی سیستم 25

13- نام برنامه ها و شرح هر كدام 26

14- نام فایلها و شرح آنها و فایلهای ایندكس آن 27

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ايمنی كار با جرثقيل مبانی نظری حقوق اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام، حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام، پاورپوینت تغذیه و بهداشت مواد غذایی پاورپوینت تشریح اجزای گل پاورپوینت خوانایی در شهر