👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری

تحقیق الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری 55 ص فرمت word

مشخصات فایل

تعداد صفحات

55

حجم

2/160 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چکیده

تحقیق پیش رو در مورد خلقت کرم ابریشم بوده و مواردی از قبیل معرفی حشره ، چرخه ی زندگی ، تاریخچه ای چند از پیدایش حشره ، ارتباط با صنعت ،پرورش و طبیعت حشره را در بر میگیرد . اما عامل مهم در گردآوری این تحقیق موضوع ارتباط این طبیعت حشره با انسان و معماری و تاثیر پذیری از آن میباشد .

از آن جایی که انسان همواره خداوند را به عنوان خالق این جهان شناخته و می شناسد درصصد است تا از بهره گیری از طبیعت به عنوان شاهکار خداوند متعال در معماری خود هر چه بهتر از این خلقت استفاده نموده و از شگفتی های طبیعت در راستای اهداف خود در معماری استفاده کند .

ما نیز به عنوان یک دانشجوی معماری طرح تحقیق خود را بر پایه ی خلقت کرم ابریشم و تاثیر انسان از این موجود بنا نهادیم تا یک طرح کلی از هر آنچه که انسان در مورد کرم ابریشم یافته و از آن تاثیر پذیرفته را تا به امروز جمع نماییم و به استفاده کنندگان در این زمینه تقدیم کنیم تا مقداری از سختی بدست آوردن این گونه مطالب کاسته باشیم چراکه تا به امروز کمتر تحقیقی در این موارد یافت میشود که همه ی ابعاد در مورد خلقت خدا و ارتباط با الهام گیری از این خلقت مخصوصا برای کرم ابریشم را دارا باشد .

در نتیجه با بهره گیری از این مطالب می توان به به نوعی نگرش در ارتباط خلقت این موجود با معماری انسان دست یافت و از آن در جهت بهبود معماری خود استفاده کرد .

ضمن اینکه در گردآوری مطالب با سختی هایی روبه رو بودیم اما به لطف الهی توانستیم مطالبی چند از این قبیل جمع آوری کنیم که حداقل نوعی آشنایی با معماری به شیوه ی کرم ابریشم را به نظر خوانندگان گرامی برسانیم امید است که مورد رضایت عزیزان قرار گیرد .

مقدمه 

تاثیر کرم ابریشم بر انسان و معماری از جهات مختلف اعم از تاثیرپذیری از شکل کرم ابریشم ، شکل پروانه و پیله و ... و یا نحوه تنیدن پیله توسط این موجود و هم چنین ساختمان بدن موجود که ارتباط مستقیم با خالق آن دارد و چگونگی کارکرد آن در تقابل با محیط بسیار قابل توجه بوده و هست و تاکنون رواج داشته و آثاری به جای گذارده است .

 بی شک تحقیق در مورد این موضوع چه از نظر ارتباط با صنعت و معماری و چه از نظر آشنلیی با حشرات و حشره شناسی در غالب خلقت یکی از موضوعات مهم تلقی می شود چنانچه در این باره به مانند کرم ابریشم برای جانداران دیگری چون زنبور عسل و عنکبوت و ... تحقیقات گسترده ای بروی آنان انجام پذیرفته است تا به نحوه و سبک زندگی آنان و محصولاتشان برای استفاده انسان و یا خود حشرات پی برد و از آن برای پیشرفت در صنعت و کشاورزی و معماری سود جست .

طرح این تحقیق از مواردی مهم در عرصه ی معماری به شمار می رود چنانچه در رده درروس انسان معماری و طبیعت جای دارد و می توان گفت الهام پذیری انسان از طبیعت را سهل و آسان می کند چرا که اطلاعات بسیار در مورد یک پدیده یا مخلوق ، بسیار به انسان کمک میکند که طرح های خود را هرچه بهتر و صحیح تر به سرانجام برساند .

توضیح در مورد کرم ابریشم و در کل حشرات نیاز به علم تخصصی در باب حشره شناسی از گروه گیاه پزشکی دارد . در ایران حشره شناسی به علت اهمیتی که حشرات زیان آور در اقتصاد کشاورزی کشور دارند از دیر زمان مورد توجه بوده و خوشبختانه بر اثر تلاش متخصصین ایرانی و خارجی ، امروزه اطلاعات ذر این رشته بیش از سایر رشته های مشابه در علوم کشاورزی است و به جرات می توان ادعا کرد که امروزه تعداد و سطح دانش متخصصین و کارشناسان حشره شناسی ایران بسیار قابل توجه است که به بخش صنعت و کشاورزی کمکی شایان نموده است . اما در بحث مورد نظر ما که دخالت مستقیم و غیر مستقیم معماری انسان در طبیعت و بالعکس می باشد قصد داریم پس از بررسی نوع زندگی کرم ابریشم به عنوان مخلوقی از جانب یک خالق حکیم ، به نگرشی از طرز برخورد این موجود با محیط و تاثیر گذاری و تاثیر برداری آن از محیط بپردازیم تا به عنوان دانشجو یا معمار ، از خالق و معمار هستی درسی بگیریم و با الگو برداری از آن و الهام از مخلوقات در روند معماری تاثیر مثبتی بگذاریم .

اعتبار این کار از آنجایی که در بخش معرفی حشره و چرخه ی زندگی از منابع دست اول و معتبر استفاده شده است در جایگاهی ویژه قرار دارد ؛ بخش های بعدی نیز در بر گیرنده ی مطالبی عمده از نحوه پرورش کرم ابریشم در صنعت نوغان داری میباشد و در آن شرح تولید ابریشم نیز آمده است . در بخش ارتباط با معماری نیز مطالبی چند از سازه های موجود در جهان که از کرم ابریشم تاثیر و الگو گرفته اند را گردآوری کرده ایم تا در نهایت به این مهم دست پیدا کنیم که چگونه می توان از کرم ابریشم در معماری الهام گرفت.

دانلود تحقیق الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری 55 ص فرمت word 

چکیده

تحقیق پیش رو در مورد خلقت کرم ابریشم بوده و مواردی از قبیل معرفی حشره ، چرخه ی زندگی ، تاریخچه ای چند از پیدایش حشره ، ارتباط با صنعت ،پرورش و طبیعت حشره را در بر میگیرد . اما عامل مهم در گردآوری این تحقیق موضوع ارتباط این طبیعت حشره با انسان و معماری و تاثیر پذیری از آن میباشد .از آن جایی که انسان همواره خداوند را به عنوان خالق این جهان شناخته و می شناسد درصصد است تا از بهره گیری از طبیعت به عنوان شاهکار خداوند متعال در معماری خود هر چه بهتر از این خلقت استفاده نموده و از شگفتی های طبیعت در راستای اهداف خود در معماری استفاده کند .ما نیز به عنوان یک دانشجوی معماری طرح تحقیق خود را بر پایه ی خلقت کرم ابریشم و تاثیر انسان از این موجود بنا نهادیم تا یک طرح کلی از هر آنچه که انسان در مورد کرم ابریشم یافته و از آن تاثیر پذیرفته را تا به امروز جمع نماییم و به استفاده کنندگان در این زمینه تقدیم کنیم تا مقداری از سختی بدست آوردن این گونه مطالب کاسته باشیم چراکه تا به امروز کمتر تحقیقی در این موارد یافت میشود که همه ی ابعاد در مورد خلقت خدا و ارتباط با الهام گیری از این خلقت مخصوصا برای کرم ابریشم را دارا باشد .در نتیجه با بهره گیری از این مطالب می توان به به نوعی نگرش در ارتباط خلقت این موجود با معماری انسان دست یافت و از آن در جهت بهبود معماری خود استفاده کرد .ضمن اینکه در گردآوری مطالب با سختی هایی روبه رو بودیم اما به لطف الهی توانستیم مطالبی چند از این قبیل جمع آوری کنیم که حداقل نوعی آشنایی با معماری به شیوه ی کرم ابریشم را به نظر خوانندگان گرامی برسانیم امید است که مورد رضایت عزیزان قرار گیرد .

مقدمه

 تاثیر کرم ابریشم بر انسان و معماری از جهات مختلف اعم از تاثیرپذیری از شکل کرم ابریشم ، شکل پروانه و پیله و ... و یا نحوه تنیدن پیله توسط این موجود و هم چنین ساختمان بدن موجود که ارتباط مستقیم با خالق آن دارد و چگونگی کارکرد آن در تقابل با محیط بسیار قابل توجه بوده و هست و تاکنون رواج داشته و آثاری به جای گذارده است . بی شک تحقیق در مورد این موضوع چه از نظر ارتباط با صنعت و معماری و چه از نظر آشنلیی با حشرات و حشره شناسی در غالب خلقت یکی از موضوعات مهم تلقی می شود چنانچه در این باره به مانند کرم ابریشم برای جانداران دیگری چون زنبور عسل و عنکبوت و ... تحقیقات گسترده ای بروی آنان انجام پذیرفته است تا به نحوه و سبک زندگی آنان و محصولاتشان برای استفاده انسان و یا خود حشرات پی برد و از آن برای پیشرفت در صنعت و کشاورزی و معماری سود جست .طرح این تحقیق از مواردی مهم در عرصه ی معماری به شمار می رود چنانچه در رده درروس انسان معماری و طبیعت جای دارد و می توان گفت الهام پذیری انسان از طبیعت را سهل و آسان می کند چرا که اطلاعات بسیار در مورد یک پدیده یا مخلوق ، بسیار به انسان کمک میکند که طرح های خود را هرچه بهتر و صحیح تر به سرانجام برساند .توضیح در مورد کرم ابریشم و در کل حشرات نیاز به علم تخصصی در باب حشره شناسی از گروه گیاه پزشکی دارد . در ایران حشره شناسی به علت اهمیتی که حشرات زیان آور در اقتصاد کشاورزی کشور دارند از دیر زمان مورد توجه بوده و خوشبختانه بر اثر تلاش متخصصین ایرانی و خارجی ، امروزه اطلاعات ذر این رشته بیش از سایر رشته های مشابه در علوم کشاورزی است و به جرات می توان ادعا کرد که امروزه تعداد و سطح دانش متخصصین و کارشناسان حشره شناسی ایران بسیار قابل توجه است که به بخش صنعت و کشاورزی کمکی شایان نموده است . اما در بحث مورد نظر ما که دخالت مستقیم و غیر مستقیم معماری انسان در طبیعت و بالعکس می باشد قصد داریم پس از بررسی نوع زندگی کرم ابریشم به عنوان مخلوقی از جانب یک خالق حکیم ، به نگرشی از طرز برخورد این موجود با محیط و تاثیر گذاری و تاثیر برداری آن از محیط بپردازیم تا به عنوان دانشجو یا معمار ، از خالق و معمار هستی درسی بگیریم و با الگو برداری از آن و الهام از مخلوقات در روند معماری تاثیر مثبتی بگذاریم .اعتبار این کار از آنجایی که در بخش معرفی حشره و چرخه ی زندگی از منابع دست اول و معتبر استفاده شده است در جایگاهی ویژه قرار دارد ؛ بخش های بعدی نیز در بر گیرنده ی مطالبی عمده از نحوه پرورش کرم ابریشم در صنعت نوغان داری میباشد و در آن شرح تولید ابریشم نیز آمده است . در بخش ارتباط با معماری نیز مطالبی چند از سازه های موجود در جهان که از کرم ابریشم تاثیر و الگو گرفته اند را گردآوری کرده ایم تا در نهایت به این مهم دست پیدا کنیم که چگونه می توان از کرم ابریشم در معماری الهام گرفت. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل پروژه ی مونت کیارا mont kiara کوالالامپور پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی دزفول پاورپوینت انواع شخصیت مرزی از دید میلون لرزه خیزی و تحلیل خطر و شیوه های نوین مقاوم سازی پل پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی